Bidden

In het Hebreeuws en het Grieks zijn er verschillende woorden voor bidden. De woorden die als vertaling in de bijbel gebruikt worden zijn bijvoorbeeld: danken, eren, roepen, en zegenen. Aan de Hebreeuwse tekst boven een Psalm kun je ook andere dingen zien die met het gebed te maken hebben, bijvoorbeeld of het een stil gebed is of niet.

In het Oude Testament zijn de meeste gebeden zonder een vaste tekst. Dus gebeden waarin de bidder in eigen woorden met God spreekt. Er bestaan in die tijd nog niet veel gebeden met vaste teksten, en dus bidt degene die bidt meestal met eigen woorden.
Ik ben hier een voorstander van. Liever met eigen woorden, dan het opzeggen van een geformuleerd, uit het hoofd geleerd gebed.

Gebeden met vaste vormen komen pas in de bijbelboeken van na de Babylonische ballingschap meer voor. En ook het bidden op vaste momenten wordt dan meer gebruikelijk.
Zo bidt Daniel bijvoorbeeld drie keer per dag in de richting van Jeruzalem (Zie Daniel 6:11)

In de Bijbel komen ook verschillende houdingen voor tijdens het bidden.
Hannah bidt bijvoorbeeld in stilte en beweegt alleen haar lippen, dat lijkt in die tijd niet gewoon te zijn, want Eli vind dat zij zich raar gedraagt. (Zie 1 Samuel 1:9-16).
Mensen konden ook op de grond zitten of liggen tijdens het bidden (Zie Ezra 10:1).
Of ze konden staan of knielen met hun handen omhoog naar de hemel (Zie 1 Koningen 8:22).

Ik raad mensen meestal aan met de nodige eerbied te bidden, en te spreken zoals je met een belangrijke persoonlijkheid spreekt, die ook je beste vriend is.

Het delen van deze berichten wordt zeer gewaardeerd

Internet http://harryschoemaker.nl

ENGLISH
Read more of these messages at:
https://devotionals.harryschoemaker.nl
like my page “The Worldwide Ekklesia” at:
https://www.facebook.com/105183107629951

NEDERLANDS
Lees meer van deze berichten op:
https://overdenkingen.harryschoemaker.nl
like mijn pagina “De Wereldwijde Ekklesia” op:
https://www.facebook.com/105641897612417

BILINGUAL / TWEETALIG
follow me on Twitter / Volg mij op Twitter: @schoemakerharry
or join my group / of sluit aan op mijn groep:
“What the Bible says (ex Ekklesia)”
https://www.facebook.com/groups/504827266881852/