Den Heere voorstellen

Lucas 2:22
En als de dagen harer reiniging vervuld waren,
naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem,
opdat zij ‭Hem‭ den Heere voorstelden.

We lezen hier opnieuw van een joods voorschrift waar de Christus zich aan liet onderwerpen. Hij kwam onder de wet. Zo schrijft Paulus het in de brief aan de Galaten.

Maria en Jozef deden alles wat volgens de wet van Mozes moest gebeuren als er een kind is geboren ‭(Zie Leviticus 12:1–8‭). Daarna namen ze Hem mee naar Jeruzalem om Hem naar God te brengen.‭ ‭Want in de wet staat: ‘Elke eerste zoon en elk eerstgeboren dier is voor de Heer.’

Het gaat om het voorstellen zoals genoemd in:

Exodus 13:2
“Elke eerste zoon in een gezin in Israël is van Mij.
Ook alle eerstgeboren dieren in Israël zijn van Mij.
Ze zijn mijn eigendom.”‭

en Leviticus 12:6
En als de dagen harer reiniging voor den zoon,
of voor de dochter, vervuld zullen zijn,
zo zal zij een eenjarig lam ten brandoffer,
en een jonge duif, of tortelduif, ten zondoffer brengen,
voor de deur van de tent der samenkomst, tot den priester.‭

(Vraagje tussendoor: Als Maria, zoals in sommige kerken geleerd wordt, zonder zonden was, waarom moest zij dan net als iedereen een zondoffer brengen?)

Andere kerken spreken terecht van “In zonde ontvangen en geboren.” En in dat geval is een reinigingsoffer noodzakelijk.

De Christus heeft aan het kruis het grote afdoende offer voor alle gelovigen gebracht. Daarom behoeven wij nu in de kerk geen offers meer te brengen.

Zijn moeder offerde twee duiven. Het zondoffer van arme mensen.
In deze ceremonie wordt Hij aan God voorgesteld als de bereidwillige, de vrijwillige middelaar. Hij is de enige eerstgeborene die in alle opzichten heilig, aan de Vader toegewijd zal zijn.

~~~~~

Internet: http://harryschoemaker.nl
~
ENGLISH
Facebook: https://www.facebook.com/worldwide.ekklesia/
Twitter: @SchoemakerHarry
Website: https://devotionals.harryschoemaker.nl
~
NEDERLANDS
Facebook: https://www.facebook.com/wereldwijde.ekklesia/
Twitter: Twitter: @SchoemakerHarry
Website: https://overdenkingen.harryschoemaker.nl