Predikant gezocht ?

Dit zijn een aantal van de zorgwekkende reacties die ik in de afgelopen jaren kreeg.

o X o

Wij hebben dringend een predikant nodig!

Oh? Ik ben beschikbaar!

Tja dat is op zich fijn, maar omdat je je opleiding bij een andere denominatie hebt gehad kunnen we geen gebruik maken van je diensten.

o X o

Wij hebben dringend een predikant nodig!

Oh? Ik ben beschikbaar!

Ja, maar je bent de 65 al gepasseerd!
In onze kerken is de predikant dan al lang met emeritaat.

o X o

Wij hebben dringend een predikant nodig!

Oh? Ik ben beschikbaar!

Ja, maar je hebt al eens een hartinfarct en later ook nog eens een hartstilstand gehad, je bent slecht ter been en hebt astma en diabetes. We kunnen denken ik beter kijken naar iemand met een betere gezondheid.

o X o

Wij hebben dringend een predikant nodig!

Oh? Ik ben beschikbaar!

Ja, maar ik heb preken van je gehoord.
Je bent veel te… tja laat ik het toch maar zo zeggen… veel te ouderwets.
Je ziet homoseksualiteit als zonde, en neemt de Bijbel veel te letterlijk, onze gemeenschap ziet dat allemaal veel ruimer. Je hoeft je echt niet zo precies te houden aan alles wat er geschreven is.

o X o

Wij hebben dringend een predikant nodig!

Oh? Ik ben beschikbaar!

Ja, maar jij blijft veel te veel doordrammen over de noodzaak van bekering, het afsterven aan de zonde, en een heilig leven naar Gods wil. Als jíj voorganger bij ons zou worden, dan houden we geen kerklid over.

o X o

Wij hebben dringend een predikant nodig!

Oh? Ik ben beschikbaar!

Dat zal moeilijk voor je worden, want…
▪︎ Je bent te Gereformeerd voor een Pinkstergemeente.
▪︎ Je bent te Hervormd voor een Volle Evangelie Gemeente. (Thans opgegaan in de pinkstergemeenten)
▪︎ Je bent te Evangelisch voor een Gereformeerde Kerk
▪︎ Je houdt je te star aan de Bijbel voor de Protestantse Kerken
▪︎ Je boodschap is te indringend voor de Baptistengemeenten
Ik denk niet dat men je ergens welkom zal heten.

Na vele jaren, blijkt in ieder geval de laatste opmerking nog steeds de waarheid te zijn.

Maar wat moet ik?
Ik kan niet anders!
Ik zie wereldwijd miljoenen verloren gaan, en als ik dan weet waar men redding kan vinden, wat voor onmenselijk wezen zou ik dan zijn, als ik mijn mond zou houden, terwijl ik hen hun eeuwig verderf tegemoet zie gaan?

Als ik nergens welkom ben, dan maar via internet (waar ik door blokkades en censuur ook merk dat Zijn Woord niet welkom is)

Twitter: @SchoemakerHarry
Website 1: https://devotionals.harryschoemaker.nl
Website 2: http://bijbelplaatjes.nl