Mwokozi Wangu

“Mwokozi Wangu”; “Mijn Zaligmaker” betekent dit in het Kiswahili, de landstaal van Kenia.
Wanneer je daar in Christelijke samenkomsten komt, kun je deze belijdenis meerdere malen in liederen en gebeden horen.

“Mwokozi Wangu”; “Mijn Zaligmaker” betekent dit in het Kiswahili, de landstaal van Kenia.
Wanneer je daar in Christelijke samenkomsten komt, kun je deze belijdenis meerdere malen in liederen en gebeden horen.

Hier wordt ook wel gesproken over de Zaligmaker, maar míjn Zaligmaker klinkt toch veel persoonlijker.

Maria zong in Lucas 1:47
Ik ben blij over God, míjn Redder.

Ook héél persoonlijk.

▪︎ Simeon zong: “Míjn ogen hebben Uw heerlijkheid gezien” (heel persoonlijk)
▪︎ Anna getuigde van de Heer aan allen in Jeruzalem, die de verlosser verwachtten (heel persoonlijk)
▪︎ Samaritanen kwamen tot geloof en zeiden: “Wij weten dat Deze waarlijk de Christus is, de Zaligmaker der wereld” (heel persoonlijk)
▪︎ Petrus vertelde aan de hogepriester en de joodse raad dat de Heer, dat Jezus, de Zaligmaker is. (heel persoonlijk)

En jij? Heb jij de Heer ook leren kennen als jouw Zaligmaker?
Misschien vind je dat te hoog gegrepen, of te moeilijk? Of twijfel je?

Ik roep je op niet te rusten voordat ook jíj hier zeker van mag zijn.

~~~~~

Internet http://harryschoemaker.nl
~
ENGLISH
Read more of these messages at: https://devotionals.harryschoemaker.nl
It is a pity that my pages, and the group on Facebook have been deleted
~
NEDERLANDS
Lees meer van deze berichten op: https://overdenkingen.harryschoemaker.nl
Het is jammer dat mijn pagina’s, en de groep op Facebook verwijderd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *