Barmhartigheid

Barmhartigheid is meer dan zomaar een gevoel zoals medelijden of compassie dat zouden kunnen zijn, maar barmhartigheid uit zich vooral in daden.

Er wordt van ons gevraagd barmhartig te zijn. Dat is niet (alleen) in gedachten bij iemand zijn, en te bidden voor iemand die het moeilijk heeft, maar voor zover we het kunnen dat ook met daden gestalte te geven.

Zoals onze hemelse Vader Zijn barmhartigheid en liefde jegens ons gestalte gaf in het zenden van Zijn Zoon, Die de weg naar Hem opnieuw opende, en in het geven van Zijn Heilige Geest, Die de Zijnen dagelijks met Zijn hulp ter zijde staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *